Anasayfa

Dövme Nedir?

Dövme kimine göre süs,kimine göre şans, kimine göre uğurdur.Kimine göre ise yaşamın evrelerindeki duygularıdır. Dövme, insan ruhunun tene yansımasıdır.Yüzyıllardır özelliğini kaybetmemiş bu gelenek hala güncelliğini korumakta. Geçmişte Hun Türklerinde asil ve kahraman kişilerin dövme yaptırdıkları, Roma’da tam tersi,suçluları ve köleleri tanımak için bi işaret olarak kullanıldıgı biliniyor. Mısır’da dövmeli mumyalar bulunmuştur, Osmanlılar’da ise gemiciler ve yeniçerilerin arasında oldukça yaygındı. Osmanlı ulaklarının saçları kazıtırlır ve dövme yapılarak gizli mektuplar kafalarına işlenirdi. Dövme, Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğusundaki adıyla dak;eskiden bedenin süslenmesinden öte kötülüklerden korunmak , şans ve bereket için yapılırdı.Dövmenin tarihi M.Ö. 30.000-10.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Kızılderili’ler, Eski Mısır, Kazak ve Kırgız Türklerinde sıkça görülürdü. Özgün topluluklarda dövmeci mistik bi ayin içerisinde dövmesini yapardı. Bilinen ilk kadın dövme sanatçısı ise Maud Stevens Wagner’dir. 1877 – 1961 yılları arasında eşi ile birlikte sirklerde çalışmış ve dövme sanatçılığı yapmıştır. Günümüz dövme sanatı ve sanatçıları, hak ettiği yere yavaş da olsa geliyor ve insanların yaratılıştan güzel olan estetiğine dikkat çekerek , tarzını yansıtıp, eksik olan imajını tamamlıyor.Kendini ifade etmesine yardımcı oluyor.Hemen herkes dövme sahibi olmak istiyor.Özellikle yaz ayları gelince dövmeler ortaya çıkıyor ve dövmeci kapıları aşındırılıyor.Kimi kararlı kişiler kalıcı dövme tercih ederken henüz kararını vermemiş kişiler veya değişikliği tercih edenler geçici dövmeyi seçiyor.

 

 


Piercing Nedir ?

Üretkenlik, cesaret, liderlik, güç ve asalet simgesi olarak Dünya’nın her yerinde binlerce yıldan beri yapılan ve genelliklede  dövme ile bağdaştrılan en yaygın vücut modifikasyonudur.Eski Mısır’da, Roma’da, Mayalar’da, Victoria
Devrinde de Soylularda; dil,göbek,göğüs,burun,dudak, kaş piercing’i bugünkü gibi yaygındı. Günümüzde ise daha çok aksesuar ve takı olarak kullanılmaktadır.Yine de piercing  insanların görünüşlerinde farklı bir tarz yaratmaktadır.Bazen korkutucu bazen de çekici bir ifade kazandırabilmektedir.Piercing’in avantajı çıkartıldığında delinen yerin zamanla kendiliğinden kapanmasıdır.Piercingler alerjik reaksiyonlara yol açmaması için cerrahi çelik, titanyum, altın gibi metallerden imal edilir. Uygulama yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli kural hijyendir !
Piercing uygulamasında kullanılan aletler ve takılar kesinlikle her uygulamadan önce otoklav ile sterilize edilmelidir. Bölge uygulamadan sonra anti-bakteriyel sıvı sabunlarla temizlenmeli,kurutulmalı ve antibiyotikli pomad uygulanmalıdır. Bölge temiz tutulmalıdır. Dil’e uygulanan piercinglerde piercing topları sık sık kontrol edilmelidir. Takının uçları çıkıp dişlerinize zarar verebilir ,nefes borunuza kaçabilir veya yutabilirsiniz .Dil piercinginde günde iki kez gargara yapılmalı asitli içeceklerden uzak durulmalıdır.Piercing yapıldığında yaranın iyileşme süresi yapıldığı yere göre değişir.En azından bir ay özenli bakım gerektirir.

Piercingin tarihçesi bölgelere göre değişir.Kulak piercingi yaklaşık olarak MÖ.3000’lerden beri yapılmaktadır.İlkel toplumlarda insanlar kulak ve burun deliklerinden vücuda şeytan girebileceğine inanıyorlardı.Kulak ve buruna
takılan objelerde bunu engelliyordu.Eski denizcilerde kulağa takılan küpelerin daha uzağı görmelerini sağladığını düşünüyorlardı.Dudağa takılan objeler daha çok Afrika ilkel kabilelerinde görülürdü.Kadınların güzellik simgesi olarak pelele isimli takıyı taktıkları bilinir.Dil piercingi eski Aztek ve Maya kültürlerinde daha çok ritüel amaçlı
kullanılırdı.Bu kültürde kabile büyücüleri veya Şamanlar dillerine piercing takarak Tanrılarla konuşabildiklerine inanırlardı.Septum piercingi (Burunun alt orta kısmı); Yeni Gine, Java Adalarında yerli savaşçı kabilelerin, rakiplerini korkutmak amacıyla genellikle kemik, tahta parçası veya tüy gibi materyallerden yapılmış piercingler
kullandıkları bilinir.Meme ucu piercingi, Teksas’ta yerleşik bazı kabileler tarafından yapılan bir uygulamaydı.Göbek piercingi ise tarihte çok yeri bulunmamakla birlikte modern çağımızda bayanlar tarafından  tercih edilen bir aksesuardır.

 

 

What Is a Tattoo ?

According to some people, tattoo is beauty, to some, is luck and to some, is fortune.  Also ,for the others, tattoo is feeling of lives’ stages. Tattoo is a reflection of the human’s soul that is on the skin. For many centuries, this tradition still keeps it’s popularity up! It is known that  in the past, people who are the hero and royal in Hun Turks, had a tattoo done, but in Roma,on the contrary,tattoo is a mark which is used to recognize criminals and slaves. In the Antique Egypt, tattooed mummies were founded. In the Ottomans, tattoos were common between sailors and janisaries. Ottoman’s carriers buzzcut their’s hair and secret letters were written on their skalp. Tattoo, in East and Southeastern Anatolia, is called as Dak: in the past, beyond the beauty, had a tattoo done for the luck, wealth and  to  keep away from evil. History of the tattoo is based on B.C. 30.000-10.000 years ago. It is frequently seen in Native American,Kazak and Kyrgyz Turks. In original community, tattooist makes the tattoo in a mystical rite. It is known as First woman tattoo artist’s name is Maud Steyens Wagner. Between 1877 and 1961 years, she  worked in a circus as a tattoo artist.Today, even if slowly move, tattoo art and tattoo artists are coming to their well-deserved places and while drawing attention to the aesthetic of the people having beatiful innate,reflect people’s style and  complete their image missing. Tattoo let people express themselves. Almost everybody wants to have tattoo. Especially in the summer times tattoos show up and tattoo shops are full of the people. While some people want to get permanent tattoo, some of them who do not decide yet or prefer to change want to get temporary tattoo.

 

What Is Piercing ?

Piercing, as a symbol of productivity, courage, leadership, power and nobility. Piercing has been done for thousands  of  the year  in eveywhere and generally piercing which is associated to tattoo is a common body modification. Like today , tongue,navel,nipple,nostril,lip,eyebrow piercing  became common thing  for  the Royalty in the Antique Egypt, Roma, Mayas and Victria Age. Today piercing is used as a ornament and accessory but anyway piercing creates different types of the people. Sometimes it is looked terrifying sometimes it is looked seductive.The point is , when you  take the piercing off ,pierced recovers itself.Piercings are made from  materials like surgical steel,titanium, gold because otherwise it could be cause to the allergic reaction.While you take the piercing, the most important thing is hygiene!

Piercing , before everytime used, must be sterilized with autoclave. After this thing, this part of the body that are cleaned with an anti-bacterial soap, must be dried and antibacterial pomade is used . This part must be kept clean.Tongue piercing’s balls must be controled very frequently.  Some part of the piercing can demage your teeth, go to windpipe or you can swallow it. Tongue piercing should be gargled twice a day and you should keep away from some fizzy drinks. Piercing recovery  process according to where the piercing is done can change. At least one month it requires to attentive care.

The history of piercing varies according to region. Ear piercing have been done since the B.C.3000s. In the primitive societies, peole believe that the body can been possessed by a demon from ears and nostrils. Some objects which were attached to ears and nostrils can be hindered it. Old-sailors think that ear piercings help to see much further away. Objects inserted into the lip were seen very freuently in primitive tribes of Africa. It is known that women wear jewellery which is called Pelele as a symbol of beauty. Tongue piercing, in the ancient Aztec and Mayan cultures, was used as a purpose of ritual. In this culture, tribe wizards or shamanists believed to talk with Gods when they wear piercing on their tongue. Septum Piercing (Lower- middle of nose) ; It is known that New Gunieal, Java Islands, naative warrior tribes, in order to protect to their competitors, generally wear piercings made from materials like bone, batten or pile. In Texas, some tribes wore nipple piercing.Navel piercing were not wore too much in the history however, today women want to get navel piercing as an accessory.

Dep Tattoo Evi – EDIRNE
Çeviren; Nilay BAYRAKTAR